Vlada FBiH: Odgođeno plaćanje neizmirenih obaveza i dugova sportskih kolektiva

Vlada Federacije BiH je zadužila Poreznu upravu Federacije BiH da za sportske kolektive koji s ovo upravom imaju zaključene sporazume o plaćanju na rate dugovanja po osnovu javnih prihoda ili sporazume o odgođenom plaćanju, te za kolektive koji imaju sporazum sa Federalnom upravom po reprogramu, odgodi plaćanja i neizmirene obaveze za tekuće obaveze, odobri neplaćanje sporazumnih rata, odloženog poreznog duga i tekućih obaveza u periodu do 31.12.2024. godine.

Porezna uprava FBiH, također, je zadužena da sportskim kolektivima koji u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose, te kolektivima koji imaju sporazum o reprogramu, sporazume o odgodi plaćanja i neizmirene obaveze za tekuće obaveze, osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate u periodu do 31.12.2024. godine.

Istovremeno, Porezna uprava FBiH je zadužena i da preko svojih kantonalnih ispostava, osigura izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uslova za dobijanje takmičarskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Novosti

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime