Izmjenama Zakona o radu, studentima se pruža prilika za rad na određeno vrijeme.

U Federaciji Bosne i Hercegovine predložene su dopune Zakona o radu na način da bi poslodavci mogli sa studentima zaključivati ugovore za obavljanje privremenih i povremenih poslova u punom ili nepunom radnom vremenu.

Zakon koji najavljuje ovo pravilo predložila je Parlamentu na odlučivanje po skraćenom postupku Federalna vlada u decembru prošle godine.

Neophodni uslov za eventualno stupanje na snagu je da ga većinom glasova prihvate oba doma Federalnog parlamenta.

Kao jedna od prvih tačaka dnevnog reda je najavljen za sjednicu Predstavničkog doma sazvanu za 3. mart. Za sada nije poznato kad bi mogao biti i na dnevnom redu Doma naroda.

Prema predloženom zakonu, ugovor sa studentom bi mogao biti zaključivan isključivo za poslove koji ne nose povećani rizik u skladu s propisima iz oblasti zaštite na radu, za sezonske i pomoćne poslove za koje se s poslodavcem ugovara rad na određeno vrijeme.

Jedna osoba može biti angažirana najviše dva puta u jednoj kalendarskoj godini na period ne duži ukupno od 180 dana.

Angažirani student može biti redovan ili vanredni i ne može biti mlađi od 18 ni stariji od 26 godina. U toku rada, imao bi odmor pod istim uslovima kao i osobe u radnom odnosu te i druga prava u skladu s propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Puni službeni naziv akta upućenog u parlamentarnu proceduru je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine.

”Zakon o radu stupio je na snagu 14. aprila 2016. godine te je u toku primjene ustanovljeno da su određene životne i pravne situacije nametnule potrebu dopuna. Naime, da bi Zakon o radu bio što bolje implementiran u poslovni ambijent Federacije BiH, potrebno je bilo dopuniti ga. Također, u konsultacijama i razgovorima s poslodavcima, institucijama zaduženim za njegovu primjenu i kontrolu, nametnula se potreba dopuna pojedinih odredbi kojima će biti reguliran rad studenata za obavljanje privremenih i povremenih poslova. lz navedenih razloga, pristupilo se nalaženju pravnih rješenja čiji je cilj što kvalitetnija i efikasnija implementacija postojećeg Zakona o radu. Nadalje, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu rada i socijaine politike je iz Parlamenta Federacije BiH podneseno više poslaničkih i delegatskih inicijativa, kojima je inicirano uređenje rada studenata”, navode iz Federalne vlade.

Novosti

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime